DREL   FEKT   BUT
    
Přístup do laboratoří na kartu

2009-10-07, webmaster


Autorizaci přístupu studentů do počítačových učeben PA-439, PA-629 a do bastlírny PA-624 pomocí karet vyřizuje Ing. Šnajdr.