DREL   FEKT   BUT
    
Obhajoby dizertačních prací

2014-11-10, webmaster


V pátek 14.11.2014 proběhnou v zasedací místnosti UREL (dv. č. SE6.121, blok E, 6. patro) obhajoby následujících dizertačních prací:

  • 10h: Ing. Juraj Poliak, Difrakční jevy ve vysílaném optickém svazku
  • 11h: Ing. Jiří Miloš, Modely řídicích kanálů systému LTE
Zájemci o tato témata jsou srdečně zváni.