DREL   FEEC   BUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

News (in Czech)

Mimořádný termín pro konání SZZ oboru B-EST, BK-EST a M1-EST, 2016/17

2017-06-27, prof. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Opravné státní závěrečné zkoušky (SZZ) oboru Elektronika a sdělovací technika (B-EST, BK-EST a M1-EST) se budou konat ve čtvrtek 31. 8. 2017 na Ústavu radioelektroniky (Technická 12, 6. patro budovy E) od 9 h.

Studenti, kteří mají zájem zúčastnit se opravné SZZ v uvedeném mimořádném termínu, jsou povinni doručit písemnou žádost o opravnou zkoušku na studijní oddělení nejpozději do 7. 7. 2017, pokud tak již neučinili. Přihlašování v IS VUT musí potom provést v době od 8. 7. do 21. 7. 2017. Studenti jsou povinni vybrat v IS VUT předměty v rámci tematických oblastí, ze kterých u SZZ neuspěli, a potvrdit v IS VUT novou přihlášku k SZZ.


Konference Mikulov 2017 - studentská sekce IEEE

2017-06-20, webmaster

Studentská sekce IEEE při VUT v Brně i tento rok organizuje tradiční konferenci doktorandů a čerstvých absolventů magisterského studia elektrotechniky, informatiky a spřízněných oborů. Cílem setkání je bližší seznámení se svými kolegy a jejich prací, což může později vést ke spolupráci např. na vašem výzkumu. Věříme, že i tento rok bude bohatý na navazování přátelských vztahů.


Nabídka zaměstnání - Crytur

2017-06-06, webmaster

Česká, stabilní, trvale rostoucí, exportně zaměřená společnost v oblasti špičkových technologií (monokrystaly, elektronová mikroskopie, lasery aj.) hledá kandidáty na pozici.


Výběr semestrální prací BB2E a MM2E (KB2E a LM2E) pro 2017/18

2017-05-17, prof. Kratochvíl, předseda oborové rady EST

Výběr semestrálních prací bude probíhat od středy 17. 5. do pondělí 26. 6. 2017 podle časového postupu a závazných pravidel dle vyhlášky, která byla zveřejněna na stránkách bakalářského a magisterského studia.


Nabídka odborných stáží - ALPS Electric Czech

2017-05-15, webmaster

ALPS Electric Czech nabízí ve spolupráci s IAESTE letní odborné stáže se zaměřením na radioelektroniku ve své vývojové centrále v Japonsku.


Nabídka odborné stáže - ALPS Electric Czech

2017-05-05, webmaster

ALPS Electric Czech - Sebranice nabízí odborné stáže pro studenty.


Nabídka zaměstnání - Commscope

2016-12-19, webmaster

Společnost Commscope hledá nadšené nadějné studenty z Pardubického / Královehradeckého kraje. Hledá studenty, kteří mají vývoj rádi. Nabízí časově flexibilní spolupráci v souladu s potřebami studia s možností budoucího trvalého pracovního poměru.


Former news