DREL   FEEC   BUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Možnost zasílání aktualit pomocí RSS kanálu    

News (in Czech)

Exkurze do firmy RETIA v Pardubicích

2018-03-12, webmaster

Ústav radioelektroniky ve spolupráci s firmou Retia pořádají ve čtvrtek 22. 3. 2018 exkurzi do přední české společnosti zabývající se radarovou technikou, bezpečnostními a vojenskými systémy a záznamovými systémy se sídlem v Pardubicích. Exkurze je vhodná jak pro magistry, tak i pro bakaláře a rovněž pro pedagogy a to nejen z oblasti klasické radioelektroniky. Nabízí se rovněž možnost témat bakalářských a diplomých prací.

Odjezd vlaku z Brna hl. n. je v 6:38, návrat v odpoledních hodinách.
Registrace na https://doodle.com/poll/nyu266mtu5g3m2vy
Kontakt: Jiří Šebesta, sebestaj@feec.vutbr.cz


Studium navazujícího magisterského programu Telecommunications (TECO-G) v anglickém jazyce

2018-03-09, prof. Kratochvíl, předseda oborové rady

V návaznosti na dvě proběhlé schůzky se studenty 3. ročníku B-EST zveřejňujeme podrobnosti k nově otevřenému navazujícímu magisterskému studijnímu programu Telecommunications (TECO–G), který je jako Joint Master Degree program a bezplatné studium v angličtině garantován společně Ústavem radioelektroniky FEKT VUT v Brně (garant studia prof. Tomáš Kratochvíl) a Institute of Telecommunications Technische Universitaet Wien (garant studia prof. Markus Rupp).

Informace o studijním oboru a programu zde:

Pravidla pro přijímací řízení zde:

Přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu je možné podávat standardně a elektronicky do 31.3.2018 přes webové stránky FEKT a E-přihlášku zde:

Termín přijímací zkoušky: 21.6.2018
Náhradní termín přijímací zkoušky: 10.7.2018
 

Pro doplňující informace a dotazy jsou k dispozici:

  • prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (garant TECO–G na UREL FEKT, Technická 12, Brno, místnost SE6.132)
  • doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (pedagogický zástupce pro TECO–G na UREL FEKT, Technická 12, Brno, místnost SD6.101)


Nabídka odborné stáže - Honeywell - Brno

2018-03-08, webmaster

Společnost Honeywell hledá studenty 4. a 5. ročníků oboru elektro. Nabízí odbornou stáž ve směru
"Power Supply Engineer".


Nabídka zaměstnání - NXP Semiconducor - Brno / Rožnov pod Radhoštěm

2018-03-05, webmaster

Společnost NXP Semiconductor nabízí spolupráci studentům i absolventům ve svých vývojových centrech v Brně a v Rožnově pod Radhoštěm.


Radioelektronické semináře - Mobile Communication Seminar

2018-03-02, webmaster

Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně pořádá ve spolupráci s Technickou univerzitou ve Vídni a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě sérii seminářů se zaměřením na aktuální vývojové trendy v mobilních komunikačních systémech. Od špičkových odborníků se dozvíte, co se děje v oblasti sítí páté generace a moderních komunikačních technik. Navíc poznáte prostředí blízkých technických univerzit!

Srdečně zveme k účasti na těchto seminářích studenty i zaměstnance fakulty.
Při účasti studentů M-EST na seminářích ve Vídni a v Bratislavě nabízíme možnost proplacení jízdného. Účastí je možné získat bonusové body do předmětu MARC. A hlavně - něco nového se dozvědět a třeba i získat nové kontaky.

Detailní informace a registrace na zahraniční semináře: Martin Slanina, slaninam@feec.vutbr.cz


Nabídka zaměstnání - Škoda-Auto

2018-02-26, webmaster

Společnost Škoda-Auto hledá talentované absloventy na nově otevřenou pozici
"R&D Inženýr - Antény".


Nabídka letní stáže - ON Semiconductor - Brno

2018-02-25, webmaster

Společnost ON Semi nabízí v Brně 4 - týdenní letní výukovou stáž pro studenty (- tky)
3. - 4. ročníků (případně PhD student) oboru elektro.

Od uchazečů očekávají:

  • zájem o oblast obvodového návrhu a znalost základů analogové techniky
  • angličtina alespoň na mírně pokročilé úrovni a nebát se mluvit


Former news