UREL   FEKT   VUT
    
Produkty

Vyberte rok:    Funkční vzorek vozítka CEDA pro mapování pěší sítě

Autoři:

Gotthans, T.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2018-11-20

Projekty:

TH02010839 - Automated mapping routes and barriers for pedestrians and disabled people
ED2.1.00/03.0072 - Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Výzkum a Vývoj pro Inovace

Funkční vzorek vzniknul ve spolupráci s firmou Central European Data Agency, a.s. Vozítko je vybavené snímací kamerou připojené pomocí USB 2.0 s rozlišením 1920x1080 pixelů (hardwarově 3Mpx), s obrazovým úhlem pozorování 78°. Kamera má autofocus a komprimuje obrazová data pomocí kodeku H.264. Rychlost snímání 30 snímků za sekundu. Dále je vozítko vybavené dvěma objektivy se světelností f/2 a rozlišením snímače 12 Mpx. Výstupní obraz je v rozlišení 14 Mpix pro statické snímky. Možnost též živého streamovaní obrazu o rozlišení 2 Mpx se snímkovou rychlostí 30 fps. Pro snímání globální polohy byl vyroben modul využívající systém UDR (Untethered Dead Reckoning) - inerciální kompenzace ve třech osách výpadků satelitní navigace. Možnost získat polohu z: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou. Snímání podélného i příčného sklonu vozítka (ve 3 osách) je též nutné. Jedná se o inerciální senzor s 3D digitálním lineárním akcelerometrem, 3D gyroskopickým senzorem a 3D magnetometrem. Vozítko je schopno rozpoznat drsnost povrchu a následně provést jeho klasifikaci. Pro tyto účely je vyroben senzor, který umožňuje snímat trojrozměrné deformace promítané laserové čáry na povrch. Online zpracování dat provádí minipočítač NVIDIA Jetson TX2, s architekturou Tegra X2, Grafickým jádrem NVIDIA Pascal, s 256 CUDA jádry a 8 GB RAM. Na počítači je operační systém Ubuntu Linux pro architekturu ARM64. Pro zajištění autonomní operace je osazena baterie LiPol 14.8 V, 5800 mAh, step-Up regulátory schopné pracovat od 8 V. Je zde možnost přidat i druhou baterii. Pro zpracování obrazu z kamery je naprogramovaná hluboká neuronová síť (založená na Tiny Darknet YOLO). Je vytvořen algoritmus pro segmentaci obrazových dat, ze kterých se extrahují další parametry jako jsou šířka chodníku, pozice sloupů, pozice díry či jiné parametry. K minipočítači je pomocí rozhraní ethernet připojen Wifi AP router (TL-WR702N), který umožňuje vzdálené připojení tabletu. Samotný funkční vzorek je znázorněn na obrázku 1.

 Popis produktu


Fázový závěs pro dvoupásmový konvertor

Autoři:

Záplata, F.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2018-11-09

Projekty:

FEKT-S-17-4713 - Mikrovlnné technologie pro budoucí bezdrátové systémy
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE).

Prototyp slouží jako lokální oscilátor pro nízkošumový konvertor pro překlad družicových signálů v pásmech 1650 MHz až 1850 MHz a 7600 MHz až 8900 MHz na mezifrekvence v rozmezí 100 MHz až 800 MHz. Výstupní výkon až 9 dBm umožňuje přímé buzení pasivních vyvážených směšovačů. Fázový závěs je řízen procesorem, který zároveň ovládá RF přepínač pásem a přijímá řídicí příkazy. Součástí prototypu je ovládací modul zajišťující napájení, vzdálené ovládání a oddělení přijímaných signálů vše po jednom koaxiálním kabelu.

 Popis produktu


Testbed pro bezdrátovou komunikaci s vysokou energetickou účinností

Autoři:

Aleš POVALAČ, Tomáš MIKULÁŠEK, Filip ZÁPLATA, Martin POSPÍŠIL

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2018-11-07

Projekty:

TH03010222 - Systém pro vzdálené řízení, správu a kontrolu ekonomiky provozu vozových parků s prioritou v odpadovém hospodářství
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Pro bezdrátovou komunikaci v režimu maják s požadovanou životností baterie přes 5 let byla zvolena technologie ANT v pásmu 2,4GHz, založená na čipsetu Nordic Semiconductor nRF51. Funkční vzorek testbedu se skládá z vývojového kitu nRF51-DK, kitu pro přesné měření spotřeby IoT zařízení STMicroelectronics X-NUCLEO-LPM01A a zejména vzorku tagu s integrovanou baterií a anténou, který je určený pro zalití do nehořlavé hmoty. Anténa byla vyvinuta s ohledem na permitivitu zvolené zalévací hmoty a ověřena simulací a měřením v bezodrazové komoře. Firmware tagu, vytvořený pro arm-gcc a softdevice S210, realizuje maják vysílající identifikaci spolu se stavem baterie a teplotou periodicky každou sekundu. Vzorek tagu bude dále využit pro vývoj prototypu systému automatické evidence pohonných hmot.

 Popis produktu


Modulární předzesilovač s přepínatelnými stupni pro detektory ionizujícího záření

Autoři:

Král, J., Kubíček, M.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2018-11-05

Projekty:

FEKT-S-17-4707 - Návrhy nových funkčních bloků a algoritmů pro moderní komunikační systémy
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Navržený předzesilovač je určen pro použití s detektory ionizujícího záření, tedy plynem plněným detektorem a scintilačním detektorem doplněným fotonásobičem. Předzesilovač byl navržen tak, aby jeho parametry vyhověly oběma detektorům současně a bylo ho možné přímo připojit ke vstupu ADC. Při návrhu byly zohledněny dvě varianty předzesilovače, zesilovač s nastavitelným zesílením a předzesilovač s přepínatelnými stupni s pevným zesílením. Z důvodu lepších šumových vlastností byl pro realizaci vybrán předzesilovač s přepínatelnými stupni. Tento zesilovač byl realizován ve formě funkčního vzorku. Zesilovač byl úspěšně otestován pomocí testovacího signálu a dostupného digitizéru. Předzesilovač je stavěn modulárně, aby mohl být použit při návrhu a testování dalších variant předzesilovačů pro detektory ionizujícího záření.

 Popis produktu


Antény pro přesnou družicovou navigaci (GNSS)

Autoři:

Záplata, F.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2018-06-15

Projekty:

FEKT-S-17-4713 - Mikrovlnné technologie pro budoucí bezdrátové systémy
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE).

Antény slouží pro příjem širokopásmových signálů z navigačních družic GNSS v pásmech 1575,42 MHz a 1176,45 MHz. Antény jsou aktivní s vysokým ziskem a nízkým šumovým číslem (35,7dB/0,84 dB @ 1575,42 MHz a 38,9 dB/0,69 dB @ 1176,45 MHz) s možností napájení po kabelu.

 Popis produktu


Aplikační stavebnice pro propojování pouzder modulárních buněk v I3T25 technologii

Autoři:

Ondřej DOMANSKÝ, Roman ŠOTNER

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2018-05-10

Projekty:

Project: ED.2.1.00/03.0072 - Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-17-4707 ? Designs of new functional blocks and algorithms for modern communication systems

Navržená vývojová deska slouží k propojování až čtyř pouzder DIL28 obsahujících dílčí buňky modulárního čipu vyrobeného v technologii I3T25 v rámci výzkumu elektronicky nastavitelných pokročilých aktivních prvků pro obvodovou syntézu a testy jejich aplikací. Deska disponuje zdroji ?5 V a ?1.65 V a několika rychlými oddělovacími zesilovači i univerzálními převodníky napětí na proud a proudu na napětí (např. pro měření s vektorovým obvodovým analyzátorem či spektrálním analyzátorem). Taktéž je k dispozici řada nastavitelných zdrojů DC proudu a napětí pro řízení parametrů dílčích aktivních prvků čipu. Propojení obvodů navzájem i v rámci jednoho pouzdra je řešeno pomocí propojovacích vodičů s dutinkovou koncovkou různých délek a kolíkových lišt. Tento způsob umožnuje návrh sestavovaných aplikací do asi 10 MHz.

 Popis produktu