UREL   FEKT   VUT
    
Vybrané projektyBlumenstein Jiří
RSTN - Radio for Smart Transmission Networks (TA04011571)
Technologická agentura ČR


Derbek Vojtěch
Přenosové kanály a energeticky efektivní koncepty pro šetrná chytrá zařízení.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Frýza Tomáš
Perspektivní komunikační systémy (PEKOS)
Vysoké učení technické v Brně


Hanus Stanislav
Systémy bezdrátové internetové komunikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Kasal Miroslav
High-power Laser Head - the Modulator Driver
Czech Space Research Center, spol. s r. o.


Kolka Zdeněk
Hybridní bezdrátová technologie pro municipální sítě
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Kolka Zdeněk
Inteligentní infrastruktura pro moderní město
Technologická agentura ČR


Kolka Zdeněk
Efektivní systém klimatizace pro létající prostředky
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Kolka Zdeněk
Vývoj moderních leteckých zdrojových souprav
Technologická agentura ČR


Kratochvíl Tomáš
Aspekty kvality obrazu při vysílání a v širokopásmových multimediálních službách (QUALEXAM)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Kratochvíl Tomáš
Agile RF Transceivers and Front-Ends for Future Smart Multi-Standard Communications Applications (ARTEMOS) - národní grant MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Kratochvíl Tomáš
Agile RF Transceivers and Front-Ends for Future Smart Multi-Standard Communications Applications (ARTEMOS) - evropský grant ENIAC Joint Undertaking
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Kratochvíl Tomáš
Výzkum a modelování pokročilých metod hodnocení kvality obrazové informace
Grantová agentura České republiky, číslo projektu 102/10/1320


Kubíček Michal
Výzkum a vývoj technologií pro multistatický primární radar nahrazující primární radiolokátory
Technologická agentura ČR


Láčík Jaroslav
Mikrovlnné technologie pro perspektivní kmitočtová pásma a jejich aplikace
Vysoké učení technické v Brně


Láčík Jaroslav
Pokročilé mikrovlnné technologie
Vysoké učení technické v Brně


Petržela Jiří
Inovativní přístupy k návrhu systémů komunikačního řetězce
Vysoké učení technické v Brně


Petržela Jiří
Perspektivní obvodová řešení a algoritmy pro komunikační systémy
Vysoké učení technické v Brně


Povalač Aleš
Development of firmware and driver for UHF sniffer mode on USRP N210
CISC Semiconductor GmbH


Prokeš Aleš
Research into wireless channels for intra-vehicle communication and positioning
Grantová agentura České republiky


Prokeš Aleš
Research into wireless channels for intra-vehicle communication and positioning
Grantová agentura České republiky


Prokopec Jan
Nové technologie zabezpečení dat pomocí automatického nezávislého auditu
Ministerstvo vnitra ČR


Raida Zbyněk
Elektromagnetické struktury v pásmu milimetrových vln pro biomedicíncký výzkum
Grantová agentura České republiky


Raida Zbyněk
Antennas for Ambient Assisted Living (ANAMAS)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Raida Zbyněk
Diskretizační sítě Octavia III (HS18457054)
ŠKODA AUTO a.s.


Raida Zbyněk
In-car time-domain electromagnetic fields (HS18457053)
Volkswagen A.G.


Raida Zbyněk
Měření rychlosti násobných objektů (HS18457041)
RAMET C.H.M. a.s.


Šotner Roman
Výzkum elektronicky nastavitelných pokročilých aktivních prvků pro obvodovou syntézu
Grantová agentura České republiky


Wilfert Otakar
Modelování šíření optických vln v atmosféře
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR