DREL   FEKT   BUT
    
Selected projectsBlumenstein Jiří
RSTN - Radio for Smart Transmission Networks (TA04011571)
Technology Agency of the Czech Republic


Derbek Vojtěch
Přenosové kanály a energeticky efektivní koncepty pro šetrná chytrá zařízení.
Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic


Frýza Tomáš
Perspektivní komunikační systémy (PEKOS)
Brno University of Technology


Hanus Stanislav
Systémy bezdrátové internetové komunikace
Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic


Kasal Miroslav
High-power Laser Head - the Modulator Driver
Czech Space Research Center, spol. s r. o.


Kolka Zdeněk
Hybridní bezdrátová technologie pro municipální sítě
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic


Kolka Zdeněk
Inteligentní infrastruktura pro moderní město
Technology Agency of the Czech Republic


Kolka Zdeněk
Efektivní systém klimatizace pro létající prostředky
Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic


Kolka Zdeněk
Vývoj moderních leteckých zdrojových souprav
Technology Agency of the Czech Republic


Kratochvíl Tomáš
Aspekty kvality obrazu při vysílání a v širokopásmových multimediálních službách (QUALEXAM)
Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic


Kratochvíl Tomáš
Agile RF Transceivers and Front-Ends for Future Smart Multi-Standard Communications Applications (ARTEMOS) - národní grant MŠMT
Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic


Kratochvíl Tomáš
Agile RF Transceivers and Front-Ends for Future Smart Multi-Standard Communications Applications (ARTEMOS) - evropský grant ENIAC Joint Undertaking
Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic


Kratochvíl Tomáš
Research and modeling of advanced methods of image quality evaluation
Czech Science Foundation, project number 102/10/1320


Kubíček Michal
Výzkum a vývoj technologií pro multistatický primární radar nahrazující primární radiolokátory
Technology Agency of the Czech Republic


Láčík Jaroslav
Mikrovlnné technologie pro perspektivní kmitočtová pásma a jejich aplikace
Brno University of Technology


Láčík Jaroslav
Pokročilé mikrovlnné technologie
Brno University of Technology


Petržela Jiří
Inovativní přístupy k návrhu systémů komunikačního řetězce
Brno University of Technology


Petržela Jiří
Perspektivní obvodová řešení a algoritmy pro komunikační systémy
Brno University of Technology


Povalač Aleš
Development of firmware and driver for UHF sniffer mode on USRP N210
CISC Semiconductor GmbH


Prokeš Aleš
Research into wireless channels for intra-vehicle communication and positioning
Czech Science Foundation


Prokeš Aleš
Research into wireless channels for intra-vehicle communication and positioning
Czech Science Foundation


Prokopec Jan
Nové technologie zabezpečení dat pomocí automatického nezávislého auditu
Ministerstvo vnitra ČR


Raida Zbyněk
Elektromagnetické struktury v pásmu milimetrových vln pro biomedicíncký výzkum
Czech Science Foundation


Raida Zbyněk
Antennas for Ambient Assisted Living (ANAMAS)
Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic


Raida Zbyněk
Diskretizační sítě Octavia III (HS18457054)
ŠKODA AUTO a.s.


Raida Zbyněk
In-car time-domain electromagnetic fields (HS18457053)
Volkswagen A.G.


Raida Zbyněk
Měření rychlosti násobných objektů (HS18457041)
RAMET C.H.M. a.s.


Šotner Roman
Výzkum elektronicky nastavitelných pokročilých aktivních prvků pro obvodovou syntézu
Czech Science Foundation


Wilfert Otakar
Modelování šíření optických vln v atmosféře
Ministry of Education, Youth and Sports, Czech Republic