UREL   FEKT   VUT
    
Autorizovaný software

Vyberte rok:    Automatizované měření a vyhodnocení kvalitativních parametrů bezdrátových systémů

Autoři:

Jiri MILOS, Ladislav POLAK

Typ:

software

Datum:

2020-03-20

Projekty:

LTC18021 - Future Wireless Radio Communication Networks in Real Scenarios (FEWERCON)
FEKT-S-20-6325 ? Next Generation Communication Systems

Software pro automatizované měření a vyhodnocení kvalitativních parametrů bezdrátových systémů, který vznikl v rámci řešení projektu LTC18021 (FEWERCON), snižuje časové nároky na měření a přináší možnost provádět flexibilní měření s přístrojovým vybavením Rohde&Schwarz (R&S) ? vektorovým signálovým generátorem a signálovým analyzátorem. Softwarový balík je kompletně vytvořen v programovém prostředí MATLAB (verze 2017b), přičemž využívá Signal Processing Toolbox, Communication Toolbox a také Instrument Control Toolbox. Pro jednoduché generování a kontrolu vyslaného waveformu využívá také MATLAB toolkit od R&S. Software poskytuje uživateli možnost nastavení základních parametrů fyzické vrstvy měřeného bezdrátového systému, parametrů měření samotného měřicího setupu a monitoring požadovaných kvalitativních parametrů (např. EVM). Pro automatizované měření je třeba, aby jednotlivé R&S přístroje byly s řídicím počítačem (s obsažným softwarem) propojeny prostřednictvím PC sítě LAN. Vytvořená koncepce je unikátní tím, že poskytuje i automatizované testování různých koexistenčních scénářů mezi bezdrátovými komunikačními systémy. Měřící setup umožňuje provedení jak konduktivního měření, tak i tzv. Over-the-Air měření. Funkčnost a použitelnost setupu byla ověřena při měření různých koexistenčních scénářů, které můžu vyskytnout mezi systémy LoRa a WLAN (IEEE 802.11b/g/n) v ISM pásmu 2,4 GHz. Podrobnosti je možné najít ZDE. Balík softwaru je nabízen pod akademickou licencí k využití zdarma včetně zdrojového kódu.


Software pro vyhodnocení dat z monitorování a lokalizace v reálném čase

Autoři:

Martin SLANINA, Tomáš BRAVENEC, Stanislav ROZUM, Ladislav POLÁK

Typ:

software

Datum:

2020-03-20

Projekty:

LTC18021 - Future Wireless Radio Communication Networks in Real Scenarios (FEWERCON)
FEKT-S-20-6325 ? Mobile Communication Systems of 5G and Higher Generations

Pro určení polohy ve vnitřním prostředí je možné využít měření a vyhodnocení výkonové úrovně přijímaných radiofrekvenčních signálů, které se zpravidla snižují se vzdáleností od vysílačů. Vzhledem ke své nízké energetické náročnosti a snadné dostupnosti zařízení se jako perspektivní pro takovouto lokalizaci jeví signály systému Bluetooth Low Energy (BLE) s využitím techniky Fingerprinting, přesnost lokalizace je však negativně ovlivněna nestabilitou měření. Předložený software aplikuje různé techniky strojového učení na měřená data s cílem zvýšit stabilitu výsledků a spolehlivost určení polohy na základě měřených úrovní. Software je vytvořen v programovacím jazyce Python 3 s použitím volně dostupných softwarových modulů ? zejména scikit-learn a matplotlib. Včetně měřených dat je software dostupný ke stažení ZDE. Na uvedených stránkách je k dispozici podrobnější popis software.