UREL   FEKT   VUT
    
Autorizovaný software

Vyberte rok:    Škoda Software pro EMS testování vozidel

Autoři:

Aleš POVALAČ, Jiří DŘÍNOVSKÝ

Typ:

software

Datum:

2018-12-07

Projekty:

SR18857156 ? Studie dynamických zkoušek EMC
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Vyvinutý software automatizuje ověřování elektromagnetické odolnosti (EMS) vozidel. Umožňuje řídit připojené vysokofrekvenční přístroje po GPIB a USB sběrnicích, tj. ovládat generátor, koncový zesilovač a výkonové sondy. Dle specifikací daných normami provádí kmitočtové přelaďování. Podporuje manuální režim pro opakované měření problematických kmitočtů a generování přehledu pro účely dokumentace ověření EMS.


Time Domain Printed Circuit Board Solver (TD-PCBS)

Autoři:

Šeděnka, V., Štumpf, M., Kadlec, P.

Typ:

software

Datum:

2018-11-09

Projekty:

GJ17-05445Y - Aplikace časoprostorové reciprocity ve výpočetní elektromagnetické kompatibilitě
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)
FEKT-S-17-4713 - Mikrovlnné technologie pro budoucí bezdrátové systémy

Program Time Domain Printed Circuit Board Solver (TD-PCBS) analyzuje chování vícevrstvých desek plošných spojů (struktur typu power-ground) v prostředí MATLAB. Používá hybridní způsob výpočtu, který kombinuje metodu EM analýzy v časové oblasti Time Domain Contour Integral Method (TD-CIM) s obvodovou analýzou programem ngspice. Na základě uživatelem definovaného motivu desky plošného spoje a budicího impulzu vypočte TD-CIM napěťové odezvy na portech uvnitř dané vrstvy. Následně se na základě těchto odezev sestaví přenosové funkce metodou Time Domain Vector Fitting (TD-VF). Program vytvoří elektrický obvod, ve kterém jsou přenosy mezi porty reprezentovány vlastními součástkami, které počítají konvoluci proudu s výše uvedenou přenosovou funkcí. Diskrétní kondenzátory modelují kapacity mezi prokovy a jejich okolím. Kromě klasického zdrojového souboru programu ngspice (*.cir) je pro obvod také automaticky vytvořen projekt v programu KiCad včetně obvodového schémata. Uživatel si tak může schéma dále upravovat (např. doplnit vlastní součástky na portech).


WLAN Physical Layer Simulator

Autoři:

Milos, J., Polak, L.

Typ:

software

Datum:

2018-11-08

Projekty:

LTC18021 - Budoucí bezdrátové a radiové komunikační sítě v reálných podmínkách (FEWERCON)

WLAN Physical Layer Simulator je univerzální a flexibilní simulační nástroj, který slouží pro reprodukovatelné vyhodnocení zpracování signálů IEEE 802.11 na fyzické vrstvě. Simulátor poskytuje výběr mezi různými typy standardu IEEE 802.11 (například IEEE 802.11n/ac/ah/ax) a rovněž dává možnost nastavení systémových parametrů. Mezi tyto parametry patří kanálový kodér, interní modulace, šířka pásma a délka ochranného intervalu. Simulátor obsahuje i model přenosového prostředí pro emulaci různých podmínek v přenosovém kanálu. Mezi vyhodnocovací parametry patří bitová a rámcová chybovost (BER a FER) a datová propustnost v závislosti na parametru poměr signál-šum (SNR). Simulátor je možné rozšířit o další signálové moduly a tak vytvořit různé tzv. koexistenční scénáře pro analýzu provozních vlastností koexistujících systémů v uvažovaném kmitočtovém pásmu. WLAN Physical Layer Simulator je kompletně vytvořen v prostředí MATLAB, ovládán v příkazovém režimu, a je nabízen pod akademickou licencí k využití zdarma včetně zdrojového kódu.

Milos_Polak_WLAN_PHYSIM_r1_01_Nov2018.zip


Antenna Toolbox for MATLAB (AToM)

Autoři:

Čapek, M., Adler, V., Kadlec, P., Šeděnka, V., Marek, M., Mašek, M., Losenický, V., Štrambach, M., Hazdra, P.

Typ:

software

Datum:

2018-01-05

Projekty:

TA04010457 - Tools for synthesis of antennas and sensors
LO1401 - Interdisciplinary research of wireless technologies (INWITE)

Program je samostatný toolbox pro analýzu antén v programovém prostředí MATLAB. Software obsahuje bloky pro tvorbu geometrie, výpočetní sítě, nastavení okrajových podmínek, řešiče metodou momentů ve frekvenční oblasti, výpočet a třízení charakteristických módů a jejich zpracování. Vlastnosti modelu lze zadávat parametricky pomocí vlastních proměnných modulu Workspace. Kromě grafického uživatelského prostředí lze program spouštět dávkově.