UREL   FEKT   VUT
    
Lidé

Vedoucí ústavu

Telefon

Místnost

E-mail

prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.

5 4114 6538 

SE6.132

kratotfeec.vutbr.cz

 
 

Zástupce vedoucího

Telefon

Místnost

E-mail

doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D.

5 4114 6569 

SD6.101

fryzafeec.vutbr.cz

 
 

Tajemník ústavu

Telefon

Místnost

E-mail

Ing. Michal Kubíček, Ph.D.

5 4114 6578 

SD6.94

kubicekfeec.vutbr.cz

 
 

Sekretářka ústavu

Telefon

Místnost

E-mail

Petra Elčknerová

5 4114 6559 

SE6.130

elcknerovafeec.vutbr.cz

Petra Šípová

5 4114 6556 

SE6.131

sipovafeec.vutbr.cz

 
 

Ekonomické oddělení

Telefon

Místnost

E-mail

Bohuslava Raidová

5 4114 6559 

SE6.130

raidovafeec.vutbr.cz

 
 

Profesoři

Telefon

Místnost

E-mail

prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc.

5 4114 6563 

SD6.85

brancikfeec.vutbr.cz

prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.

5 4114 6564 

SD6.99

hanusfeec.vutbr.cz

prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.

5 4114 6537 

SE7.108

kasalfeec.vutbr.cz

prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka

5 4114 6554 

SD6.72

kolkafeec.vutbr.cz

prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D.

5 4114 6582 

SD6.97

marsalerfeec.vutbr.cz

prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D.

5 4114 6581 

SD6.100

prokesfeec.vutbr.cz

prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida

5 4114 6555 

SD6.102

raidafeec.vutbr.cz

prof. Ing. Milan Sigmund, CSc.

5 4114 6585 

SD6.71

sigmundfeec.vutbr.cz

prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc.

5 4114 6565 

SD6.98

wilfertfeec.vutbr.cz

 
 

Emeritní profesoři

Telefon

Místnost

E-mail

prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.

5 4114 6583 

SD6.76

dostalfeec.vutbr.cz

prof. Ing. Václav Říčný, CSc.

5 4114 6583 

SD6.76

ricnyfeec.vutbr.cz

prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc.

5 4114 6583 

SD6.76

sebestafeec.vutbr.cz

 
 

Docenti

Telefon

Místnost

E-mail

doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D.

5 4114 6528 

SD6.96

blumensteinfeec.vutbr.cz

doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D.

5 4114 6587 

SD6.95

gotthansfeec.vutbr.cz

doc. Ing. Lucie Hudcová, Ph.D.

5 4114 6580 

SE6.127

hudcovafeec.vutbr.cz

doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D.

5 4114 6575 

SD6.84

lacikfeec.vutbr.cz

doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D.

5 4114 6561 

SD6.77

petrzeljfeec.vutbr.cz

doc. Ing. Ladislav Polák, Ph.D.

5 4114 6560 

SD6.86

polaklfeec.vutbr.cz

doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.

5 4114 6598 

SE6.128

pomenkajfeec.vutbr.cz

doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D.

5 4114 6587 

SD6.95

slaninamfeec.vutbr.cz

doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D.

5 4114 6560 

SD6.86

sotnerfeec.vutbr.cz

doc. Ing. Martin Štumpf, Ph.D.

5 4114 6539 

SD6.103

stumpffeec.vutbr.cz

 
 

Odborní asistenti a asistenti

Telefon

Místnost

E-mail

Ing. Viera Biolková

5 4114 6584 

SD6.106

biolkovafeec.vutbr.cz

Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D.

5 4114 6599 

SE6.127

drinofeec.vutbr.cz

Ing. Ivana Jakubová

5 4114 6535 

SD6.106

jakubovafeec.vutbr.cz

Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D.

5 4114 6528 

SD6.96

urbanecfeec.vutbr.cz

 
 

Vědecko-výzkumní pracovníci

Telefon

Místnost

E-mail

Ing. Peter Barcík, Ph.D.

5 4114 6589 

SD6.105

barcikfeec.vutbr.cz

Dr. Techn. Vojtěch Derbek

5 4114 6586 

SE6.126

derbekfeec.vutbr.cz

Ing. Petr Kadlec, Ph.D.

5 4114 6552 

SD6.104

kadlecpfeec.vutbr.cz

Ing. Jan Kufa, Ph.D.

5 4114 6533 

SC6.43

kufafeec.vutbr.cz

Ing. Tomáš Mikulášek, Ph.D.

5 4114 6529 

SE6.126

mikulasektfeec.vutbr.cz

Ing. Jiří Miloš, Ph.D.

5 4114 6589 

SD6.105

milosfeec.vutbr.cz

Ing. Aleš Povalač, Ph.D.

5 4114 6578 

SD6.94

povalacfeec.vutbr.cz

Ing. Filip Záplata, Ph.D.

5 4114 6539 

SD6.103

zaplatafeec.vutbr.cz

 
 

Techničtí pracovníci

Telefon

Místnost

E-mail

Ing. Josef Báňa

5 4114 6577
733 617 321

SD6.83

banajfeec.vutbr.cz

Ing. Philip Bělohlávek

belohlavekfeec.vutbr.cz

Dora Šebestová

5 4114 6083 

SD1.61

sebedorafeec.vutbr.cz

Aleš Vanžura

5 4114 6562 

SD6.82

vanzurafeec.vutbr.cz

Jaroslav Voráč

5 4114 6570 

SD6.82

voracfeec.vutbr.cz