UREL   FEKT   VUT
    
Laboratoř tvůrčí činnosti studentů

Na Ústavu radioelektroniky se v 6. patře (místnost SD6.78) nachází laboratoř tvůrčí činnosti studentů.


Tato laboratoř je určena:

 • pro studenty FEKT, řešící své projekty na Ústavu radioelektroniky,
 • pro studenty středních škol, spolupracujících s Ústavem radioelektroniky,
 • pro pracovníky a doktorandy Ústavu radioelektroniky,
 • pro zájmové kluby a další osoby spolupracující s Ústavem radioelektroniky.


               


               Laboratoř tvůrčí činnosti studentům nabízí:

 • přípravu podkladů pro výrobu desek plošných spojů a jejich výrobu,
 • osazování, měření a montáž realizačních výstupů studentských projektů i vlastních projektů,
 • oživování vyvinutých či sestavených zařízení v oblastech základního měření, nf. aplikací, vf. aplikací, mikroprocesorové techniky apod.,
 • automatický přístup do laboratoře pomocí studentské či zaměstnanecké karty.


Laboratoř tvůrčí činnosti je vybavena:

 • pracovištěm s PC a barevnou laserovou tiskárnou,
 • pracovištěm s PC a tiskárnou pro přípravu předloh na pauzovací papír pro plošné spoje s většími izolačními mezerami a tloušťkami spojů bez prokovů,
 • temnou komorou s fototiskárnou pro přípravu fotopředloh pro plošné spoje s menšími izolačními mezerami, užšími spoji a s prokovy (temná komora je umístěna ve vedlejší místnosti SD6.79/80),
 • pracovištěm s PC a univerzálním programátorem, pro programování širokého záběru mikrokontrolérů a pamětí,
 • pracovištěm s horkovzdušným pájecím systémem, předehřevem, ultrazvukovou čističkou, manipulátorem a bodovou osvětlovací jednotkou a mikroskopem pro osazování SMD součástek,
 • šesti pracovišti pro základní konstruktérskou práci (osazování desek plošných spojů, základní měření),
 • součástkovou stěnou, obsahující zásobu základních elektronických komponent pro ladění a oživování aplikací,
 • LAN HUBem pro připojení přenosných počítačů do sítě,
 • WiFi pokrytím pro připojení přenosných počítačů do sítě,
 • vývojové systémy s mikrokontrolérem AVR a demonstrační kity firmy Freescale (DEMO9S08QG8E) pro testování mikroprocesorových aplikací.


Pracoviště

Vybavení pracoviště

č. 1

1 ks malý napájecí zdroj MW 9115GS (3-4.5-6-7.5-9-12) V / 1.5 A
1 ks pájecí stanice
1 ks digitální multimetr UNI-T UT30D
1 sada univerzálního nářadí

č. 2

1 ks malý napájecí zdroj MW 9115GS (3-4.5-6-7.5-9-12) V / 1.5 A
1 ks pájecí stanice
1 ks digitální multimetr UNI-T UT30D
1 sada univerzálního nářadí

č. 3

1 ks malý napájecí zdroj MW 9115GS (3-4.5-6-7.5-9-12) V / 1.5 A
1 ks pájecí stanice
1 ks digitální multimetr UNI-T UT30D
1 sada univerzálního nářadí

č. 4

1 ks malý napájecí zdroj MW 9115GS (3-4.5-6-7.5-9-12) V / 1.5 A
1 ks pájecí stanice
1 ks digitální multimetr UNI-T UT30D
1 sada univerzálního nářadí

č. 5

1 ks malý napájecí zdroj MW 9115GS (3-4.5-6-7.5-9-12) V / 1.5 A
1 ks pájecí stanice
1 ks digitální multimetr UNI-T UT30D
1 sada univerzálního nářadí

č. 6

1 ks malý napájecí zdroj MW 9115GS (3-4.5-6-7.5-9-12) V / 1.5 A
1 ks pájecí stanice
1 ks digitální multimetr UNI-T UT30D
1 sada univerzálního nářadí
1 ks sestava PC Pentium, monitor LCD, klávesnice


Dále jsou k dispozici další měřící přístroje, zdroje, generátory, osciloskopy, logický analyzátor, spektrální analyzátor a speciální přístroje (tyto přístroje si lze zapůjčit na příslušné pracoviště, po skončení práce je pak vrátit na příslušné místo ve skříni).Laboratoř tvůrčí činnosti studentů má na starosti:Seznam přístrojů

Multifunkční přístroje:

 • 2 ks Měřící stanice Metex MS-9170 - funkční generátor do 10 MHz, čítač do 2.7 GHz, digitální multimetr 4,5 místný, napájecí zdroj (0-30) V / (0-3) A + 15 V / 1 A + 5 V / 2 A

Multimetry, milivoltmetry, RCL-metry:

 • 4 ks Digitální multimetr UNI-T UT30D,
 • 1 ks Milivoltmetr Tesla BM579,
 • 1 ks Automatický digitální LCRG metr Tesla BM591.

Napájecí zdroje, zátěže, oddělovací transformátory:

 • 1 ks Laboratorní zdroj HGL 305 LBN: 1x (0-30) V / (0-5) A,
 • 1 ks Laboratorní zdroj ZPA AUL210: 2x (0-36) V / (0-2) A + 2x 15 V / 1 A + 5 V / 2 A,
 • 1 ks Laboratorní zdroj Diametral P230R51D: 2x (0-30) V / (0-4) A + 5 V / 3 A,
 • 2 ks Laboratorní zdroj HQ Power PS613: 1x (0-30) V/ (0-3) A + 12 V / 1A + 5 V / 1 A,
 • 2 ks Laboratorní zdroj MCP: 1x (0-18) V/ (0-3) A,
 • 2 ks Oddělovací transformátor Tesla PSK 92015: 230/230 V, 200 VA,
 • 1ks Autotransformátor HOSSONI SV-4A: (0-250) V, 1000 VA,
 • 1ks Programovatelná zátěž GW Instek PEL-300.

Generátory:

 • 1 ks Pulsní generátor Philips PM5786B: 1 Hz - 125 MHz,
 • 1 ks Rozmítaný funkční generátor Hung Chang: 8205A 0,02 Hz - 2 MHz,
 • 1 ks USB programovatelný funkční generátor Welleman PCGU1000.

Osciloskopy:

 • 1 ks Osciloskop Hung Chang 5804: 2 kanály, 40 MHz,
 • 1 ks Osciloskop GW Instek GDS-806C: 2 kanály, 60 MHz,
 • 1 ks Osciloskop Agilent 54624A: 4 kanály, 100 MHz, floppy mechanika.

Spektrální analyzátory:

 • 1 ks Spektrální analyzátor Rohde & Schwarz FSL3: 9 kHz - 3 MHz.

Logické analyzátory:

 • 1 ks Logická sonda Tesla BM544.


Výroba desek plošných spojů

Na pracovišti Ústavu radioelektroniky byla vybudována technologická laboratoř pro výrobu plošných spojů. Umožňuje výrobu jednostranných, dvoustranných a dvoustranných prokovených desek plošných spojů, které lze opatřit vrstvou chemického cínu nebo pájitelného laku.

Jednodušší desky jsou vyráběny ekonomickou metodou (použitím předloh z pauzovacího papíru, vrtáním na stolní vrtačce), desky, u kterých to motiv spoje vyžaduje, jsou vrtány na souřadnicové vrtačce a při výrobě je použita filmová předloha. Tyto složitější desky kladou vyšší nároky na splnění technologických požadavků.

Základní zásady pro přípravu předloh plošných spojů a možnosti technologie:

 • Maximální rozměr desky 280 mm x 200 mm (oboustranné desky s prokovy jsou omezeny na plochu 2 dm2).
 • Doporučená minimální šířka spoje i mezery je 0,5 mm. V malých kritických oblastech (vývody integrovaných obvodů) lze akceptovat minimální šířku spoje a mezer 0,3 mm pro předlohy na pauzáku, respektive 0,25 mm pro filmové předlohy. U polygonů by měla být izolační mezera alespoň 0,6 mm (parametr Isolate).
 • Minimální vrtaný otvor pro CNC vrtačku 0,6 mm. Minimální průměr otvoru, který má být prokoven, je 0,6 mm. Při prokovení je třeba počítat se zmenšením otvoru o 0,05 až 0,1mm - pozor na průměr vrtaného otvoru konektorů (především press-fit provedení!).
 • Předloha pro spoje musí být inverzní pro negativní fotorezist (leptané plochy - černá).
 • Přípravu lze provést na PC v laboratoři tvůrčí činnosti, licence na Eagle, nejvyšší akceptovatelná verze 5.
 • Výrobu fotografické předlohy ve fotokomoře nutno dohodnout s p. Alešem Vanžurou nebo Jaroslavem Voráčem.
 • Podrobné návody a doporučení pro přípravu podkladů jsou na nástěnce u laboratoře tvůrčí činnosti studentů a zde:


               


               Provozní doba laboratoře tvůrčí činnosti je každý pracovní den v době od 6.00 do 22.00.

Příprava výroby plošných spojů od 7.00 do 15.00.Připravujeme:

 • Programátor ISP BeeProg pro vývoj aplikací s procesory AVR,
 • Programátor BDM pro vývoj aplikací s procesory Freescale.


Sponzoři laboratoře:


Na vybavení laboratoře měřicí, pájecí technikou a technologií výroby plošných spojů bylo významnou měrou využito finančních prostředků z institucionálních projektů:

 • Elektronika a komunikační technologie - dobrodružství a výzva pro mladou generaci. Výzkumný projekt Národního programu II MŠMT ČR, č. 2E 06007, 2006 - 2008,
 • Technologická laboratoř praktické elektroniky. Projekt Fondu rozvoje MŠMT ČR, č. 1631/Aa, 2008.Všem sponzorům děkujeme.

S veškerými dotazy a náměty na vylepšení funkce laboratoře se obracejte na doc. Šebestu.

S potěšením přijmeme další sponzorské dary (součástky SMD i klasické např. z nadnormativních skladových zásob, měřící přístroje).