UREL   FEKT   VUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Všem studentům UREL

Přístup do počítačových učebnen UREL (SC6.60a, SC6.60b, SC6.66)

2018-03-28, Báňa

Studenti UREL mohou pro studijní účely využívat počítačé učebny

  • SC6.66   (nová miniPC v roce 2017),
  • SC6.60a (inovovaná o SSD disky v roce 2017),
  • SC6.60b (inovovaná o SSD disky v roce 2017).

Učebny využívejte v době, kdy v nich neprobíhá výuka. Případně požádejte vyučujícího, před zahájením hodiny, zda se můžete posadit do zadní lavice.

Zprovoznění přístupu na studentskou kartu je nastaveno automaticky všem studentům UREL v 2. týdnu zimního senestru. Studenti z jiných ústavů, mající výuku na UREL, mohou o nastavení přístupu napsat email správci učebny (důležité je uvést VUT_ID)

Závady hlaste správci učebny -> Josef Báňa


Přístup do všech částí UREL

2015-10-01, Frýza

Studenti EST mají zřízen přístup do všech budov UREL (6. patro: budovy C, D, E;
7. patro: budova E) prostřednictvím svých studentských průkazů.
V případě nefunkčnosti se obracejte na doc. Frýzu.
Konstrukce programátoru procesorů AVR

2013-02-07, Povalač

Aktualizováno pro podporu programování z AVR Studia 5 a 6.

Pro studenty UREL je možné na dílně (SD6.82) získat za symbolický poplatek předvrtanou oboustrannou DPS pro konstrukci AVR ISP programátoru BiProg. Osazení desky je možné v bastlírně (SD6.78), kde se také nalézá prototypový vzorek. Ke stažení je podrobný návod pro stavbu a oživení, podklady DPS v návrhovém systému Eagle a ELF soubor s firmwarem programátoru.
Výroba plošných spojů

2010-03-24, Vanžura, Voráč

Praktické rady pro přípravu podkladů plošných spojů, aneb Co by měl vědět každý, kdo si chce nechat vyrobit plošný spoj na UREL.
Doporučení pro tvorbu prezentací

2007-10-01, Kratochvíl

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací, aneb jak správně připravit prezentaci projektu, bakalářské nebo diplomové práce k obhajobě na oboru EST.