UREL   FEKT   VUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Všem studentům UREL

Přístup do všech částí UREL

2015-10-01, Frýza

Studenti EST mají zřízen přístup do všech budov UREL (6. patro: budovy C, D, E;
7. patro: budova E) prostřednictvím svých studentských průkazů.
V případě nefunkčnosti se obracejte na doc. Frýzu.
Přístup do počítačové učebny UREL

2015-10-01, Báňa

Studenti UREL mohou pro výukové účely využívat virtualizovanou počítačovou učebnu SC6.66 a učebnu SC6.60A. Do učebny SC6.60B lze získat přístup za účelem práce na projektu / diplomce tak, že vedoucí Vaší práce zašle p. Báňovi e-mail s Vaším jménem a student_ID.
Učebny využívejte v době, kdy v nich neprobíhá výuka. Zprovoznění přístupu na studentskou kartu zajišťuje Josef Báňa vždy v konzultačních hodinách.
Konstrukce programátoru procesorů AVR

2013-02-07, Povalač

Aktualizováno pro podporu programování z AVR Studia 5 a 6.

Pro studenty UREL je možné na dílně (SD6.82) získat za symbolický poplatek předvrtanou oboustrannou DPS pro konstrukci AVR ISP programátoru BiProg. Osazení desky je možné v bastlírně (SD6.78), kde se také nalézá prototypový vzorek. Ke stažení je podrobný návod pro stavbu a oživení, podklady DPS v návrhovém systému Eagle a ELF soubor s firmwarem programátoru.
Výroba plošných spojů

2010-03-24, Vanžura, Voráč

Praktické rady pro přípravu podkladů plošných spojů, aneb Co by měl vědět každý, kdo si chce nechat vyrobit plošný spoj na UREL.
Doporučení pro tvorbu prezentací

2007-10-01, Kratochvíl

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací, aneb jak správně připravit prezentaci projektu, bakalářské nebo diplomové práce k obhajobě na oboru EST.