UREL   FEKT   VUT
    
Všem studentům UREL

Doporučení pro tvorbu prezentací

2019-04-15, Kratochvíl

Zásady a doporučení pro tvorbu elektronických prezentací, aneb jak správně připravit prezentaci projektu, bakalářské nebo diplomové práce k obhajobě na oboru EST.Přístup do počítačových učebnen UREL (SC6.60a, SC6.60b, SC6.66)

2018-10-01, Báňa

Studenti UREL mohou pro studijní účely využívat počítačé učebny

  • SC6.66   (nová miniPC v roce 2017),
  • SC6.60a (inovovaná o SSD disky v roce 2017),
  • SC6.60b (inovovaná o SSD disky v roce 2017).

Učebny využívejte v době, kdy v nich neprobíhá výuka. Případně požádejte vyučujícího, před zahájením hodiny, zda se můžete posadit do zadní lavice.

Zprovoznění přístupu na studentskou kartu je nastaveno automaticky všem studentům UREL v 2. týdnu zimního senestru. Studenti z jiných ústavů, mající výuku na UREL, mohou o nastavení přístupu napsat email správci učebny (důležité je uvést VUT_ID)

Závady hlaste správci učebny -> Josef Báňa


Přístup do všech částí UREL

2015-10-01, Frýza

Studenti EST mají zřízen přístup do všech budov UREL (6. patro: budovy C, D, E;
7. patro: budova E) prostřednictvím svých studentských průkazů.
V případě nefunkčnosti se obracejte na doc. Frýzu.Konstrukce programátoru procesorů AVR

2013-02-07, Povalač

Aktualizováno pro podporu programování z AVR Studia 5 a 6.

Pro studenty UREL je možné na dílně (SD6.82) získat za symbolický poplatek předvrtanou oboustrannou DPS pro konstrukci AVR ISP programátoru BiProg. Osazení desky je možné v bastlírně (SD6.78), kde se také nalézá prototypový vzorek. Ke stažení je podrobný návod pro stavbu a oživení, podklady DPS v návrhovém systému Eagle a ELF soubor s firmwarem programátoru.Výroba plošných spojů

2010-03-24, Vanžura, Voráč

Praktické rady pro přípravu podkladů plošných spojů, aneb Co by měl vědět každý, kdo si chce nechat vyrobit plošný spoj na UREL.