Projekt MIA

Jakub Laník
Martin Tajč
Jakub Nedomba
Martin Šerík

Úvod

Cílem projektu bylo navrhnout vývojovou desku pro koupený kit STM32F4DISCOVERY s procesorem STM32F407. Každý s autorů řešil dílčí problém jejichž řešení jsou v následujících odkazech.

Dílčí řešení