UREL   FEKT   VUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

SeminářeRadioelektronické semináře spolupořádá Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně a studentská sekce IEEE při VUT v Brně. Bližší informace podá ing. Kubíček, Ph.D.Datum

Místnost

Přednášející

Název semináře

20.09. 10:00

UREL FEKT VUT v Brně, Technická 12, seminární místnost
SE 6.134

Dr. Tomáš Zvolenský

Metaimager: RF and millimeter wave imaging systems for security screening applications
Pozvánka (.pdf, 36 kB)

19.09. 10:00

UREL FEKT VUT v Brně, Technická 12, zasedací místnost
SE 6.121

Ing. Juraj Mikuš

Laboratorní výukový systém TIMS a Biskit
Pozvánka (.pdf, 333 kB)