UREL   FEKT   VUT
    
Výběr témat bakalářských projektů - preženční studium

2009-05-15, Zbyněk Raida, předseda oborové rady


Témata bakalářských projektů BB2E se objeví v IS v sobotu 16. května 2009 dopoledne. Jelikož projekt BB2E pokračuje v letním semestru dále jako bakalářská práce, doporučujeme věnovat výběru tématu velkou pozornost. Jen téma, které Vás zaujme a jehož řešení Vás baví, může přinést pěknou a zajímavou bakalářskou práci.

Témata si v klidu prostudujte a vyberte si několik témat, která byste chtěli řešit. Následně navštivte učitele, kteří Vámi vybraná témata vypsali, a obsah projektu s nimi proberte. Jakmile si budete tématem jisti, požádejte učitele, aby připsal k tématu Vaše jméno. Připsání Vašeho jména k tématu si můžete zkontrolovat v souboru L:/B_EST/prezencni/BB2E/bb2e.xls.

K jednomu tématu může být napsáno více studentů; téma se následně rozdělí na více podobných témat nebo o přidělení tématu rozhodne studijní průměr. Zdali si zamluvíte téma dříve nebo později, nehraje žádnou roli.

Pokud Vás neosloví žádné z nabízených témat, je možné domluvit se s učitelem, aby zařadil do nabídky nové téma. Učitel téma zadá do IS a název tématu mi pošle emailem, aby mohlo být téma schváleno.

Výběr témat končí 5. června 2009. V následujícím týdnu budeme řešit projekty, u nichž je zapsáno více studentů. V IS Vám projekty přiřadíme v září, jakmile bude ukončený zápis do akademického roku 2009/10.