UREL   FEKT   VUT
    
Mimořádný termín pro konání opravných (náhradních) SZZ

2011-06-28, prof. Raida


Děkanka FEKT vyhlásila mimořádný termín pro konání státních závěrečných zkoušek oboru EST na středu 31. 8. 2011. Studenti, kteří mají zájem zúčastnit se SZZ v uvedeném termínu, jsou povinni doručit písemnou žádost na studijní oddělení do 8. července 2011. Přihlašování v IS VUT musí potom provést v době od 9. do 22. července 2011. Studenti jsou povinni vybrat v IS VUT předměty v rámci tematických oblastí, ze kterých u SZZ neuspěli, a potvrdit v IS VUT novou přihlášku k SZZ.