UREL   FEKT   VUT
    
Radioelektronický seminář

2011-11-14, ing. Ries


Zveme vás na třídenní cyklus přednášek o bezdrátové komunikaci pohybujících se objektů, který se uskuteční ve dnech 22.-24. listopadu, vždy od 8h v místnosti PA-749.