UREL   FEKT   VUT
    
Pracovní příležitost Středoevropské synchrotronové laboratoře

2008-05-20, webmaster


Biofyzikální ústav AV ČR hledá zájemce o účast v programu jednoročního pracovního pobytu v synchrotronu ALBA situovaném poblíž Barcelony.