UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny pro vypracování semestrálního projektu MM2E a LM2E

2013-11-13, doc. Kratochvíl, předseda oborové rady EST


Na stránkách magisterského studia byly zveřejněny pokyny pro vypracování a odevzdání semestrálního projektu MM2E a LM2E.
Oficiální zadání semestrálních projektů je možné si vyzvednout již od konce září 2013 na sekretariátu UREL. Úřední hodiny sekretariátu jsou od 9:00 do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin.
Oficiální zadání je nedílnou součástí projektu; bez zadání nelze projekt odevzdat. Odevzdání projektu je stanoveno na pátek 20. prosince 2013 do 15:00 hodin. Projekt student odevzdává na sekretariátu toho ústavu, z něhož je vedoucí práce. Projekt se odevzdává pouze v tištěné formě.