UREL   FEKT   VUT
    
Státní závěrečné zkoušky (M-EST, M1-EST, ML-EST, ML1-EST)

2014-06-02, doc. Kratochvíl


Byly zveřejněny pokyny a informace o průběhu státní závěrečné zkoušky magisterského studijního oboru Elektronika a sdělovací technika (M-EST, M1-EST, ML-EST a ML1-EST) v akademickém roce 2013/14.