UREL   FEKT   VUT
    
Cena ministra školství pro Ing. Jana Krále, absolventa oboru M1-EST v roce 2013/14

2014-12-18, doc. Kratochvíl


Jedním z držitelů Ceny ministra školství pro vynikající studenty a jejich mimořádné činy v roce 2014 je Ing. Jan Král, student magisterského studijního programu elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Ocenění převzal 18. listopadu 2014 v sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského z rukou náměstka ministra pro vysoké školství a výzkum Jaromíra Vebra.

Cena ministra školství se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a za mimořádné činy studentů. Návrhy na udělení ceny podávají v každém kalendářním roce rektoři vysokých škol.

Zdroj: Události na VUT v Brně, 12/2014 a http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vynikajici-studenti-prevzali-cenu-ministra.


Cena ministra Cena ministra Cena ministra