UREL   FEKT   VUT
    
Workshop radioelektroniky

2015-05-27, webmaster


Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně a Studentská sekce IEEE pořádají „Workshop radioelektroniky“
V termínu 1. 7. - 3. 7. 2015, s místem konání: Ústav radioelektroniky, Technická 12, Brno.
Bližší informace - Lucie Hudcová hudcova@feec.vutbr.cz