UREL   FEKT   VUT
    
Stříbrná medaile VUT v Brně udělena prof. Miroslavu Kasalovi z UREL

2015-12-07, webmaster


Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. byl oceněn Stříbrnou medailí VUT v Brně za dlouholetou úspěšnou práci a významné působení na VUT v Brně, za zavedení a rozvoj oboru družicová komunikace a využití umělých družic pro komunikační, vědecké a vzdělávací účely. Stříbrnou medaili panu profesorovi předal osobně rektor prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. na slavnostním Akademickém shromáždění Vysokého učení technického v Brně dne 19.11.2015.

Současně byl za vynikající studijní výsledky oceněn i student prvního ročníku doktorského studia na UREL Ing. Martin Hrabina.

Prof. Miroslav Kasal - vyznamenání rektorem VUT v Brně. Slavnostní ceremonie v kapli. Ing. Martin Hrabina student doktorského studia na UREL.