UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny ke zpracování a odevzdání semestrálního projektu 1 M-EST, LM-EST

2008-02-14, prof. Raida


Všechny pokyny k vypracování a odevzdání semestrálního projektu jsou uvedeny v souboru pokyny_mm1e_2008.doc. Semestrální projekt je třeba odevzdat vedoucímu práce do 7. května 2008 do 15:00 hodin.