UREL   FEKT   VUT
    
Pokyny pro obhajoby semestálních prací

2017-12-12, prof. Kratochvíl (předseda oborové rady)


Na stránkách bakalářského a magisterského studia byly vloženy pokyny pro obhajoby semestrálních prací.