UREL   FEKT   VUT
    
Výběr předmětů ke státním závěrečným zkouškám M-EST

2008-02-14, prof. Raida


Výběr předmětů ke státním závěrečným zkouškám M-EST. Státní závěrečné zkoušky sestávají z obhajoby diplomové práce, ze zkoušky z Teorie elektroniky a rádiové komunikace a ze zkoušky z Aplikované elektroniky a komunikací. První zkouška sestává z povinných předmětů oboru, druhá zkouška z předmětů volitelných. Každý předmět je rozdělen do 10 tématických okruhů. Okruhy nalezneme v příručce MEST_predmety_2008.pdf a v informačním systému.

Pro zkoušku z Aplikované elektroniky a komunikací si student sám vybírá předměty, z nichž chce být zkoušen. Proto prosím vyplňte formulář Vyber_SZZ_M_2008.doc, vytiskněte jej, podepište a odevzdejte do pátku 28. března 2008 do 14:00 hodin na sekretariátu Ústavu radioelektroniky. Současně je třeba identický výběr udělat v informačním systému (úloha v tuto chvíli ještě není připravena, a proto letos děláme naposledy výběr i papírově).