UREL   FEKT   VUT
    
Okruhy otázek ke SZZ

2009-04-07, Zbyněk Raida


V níže uvedených souborech jsou uvedeny tématické okruhy ke státním zkouškám. Okruhy Vám mají říci, na jaká témata se máte soustředit při své přípravě.

Přihlašování ke státním zkouškám a výběr zkoušené látky bude probíhat v IS. Přihlašování a výběr budou spuštěny v druhé polovině dubna. Podrobnosti přinese fakultní vyhláška.

U prvního, povinného okruhu předmětů (Základy elektroniky a sdělování pro bakaláře, Teorie elektroniky a rádiové komunikace pro magistry) není na výběr. U druhého, volitelného okruhu předmětů (Aplikovaná elektronika a komunikace pro bakaláře i magistry) si vybíráte po jednom předmětu ze skupin (1) až (3).

Přeji šťastnou volbu při výběru a mnoho zdaru ve studiu,
Zbyněk Raida