UREL   FEKT   VUT
    
Produkty

Vyberte rok:    Vývojová platforma pro komunikační rozhraní v napěťovém a proudovém módu

Autoři:

Vykydal, L.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2019-02-26

Projekty:

FEKT-S-17-4707 - Návrhy nových funkčních bloků a algoritmů pro moderní komunikační systémy
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Platforma byla vyvinuta ve forma přídavných desek pro základní desku Enclustra s obvodem FPGA Xilinx Zynq. To dovoluje snadné připojení systému k PC s využitím řady rozhraní, jako např. USB 3.0, GLAN nebo UART v případě nízkých požadavků na přenosovou rychlost. Sestava je připravena na testování sběrnice typu master-slave s jedním master a šesti slave uzly. Platforma podporuje komunikaci jak v napěťovém, tak v proudovém módu. Přídavné desky obsahují A/D a D/A převodníky pro konverzi signálů fyzické vrstvy do digitální oblasti. Zbylá část komunikačního rozhraní, včetně detekce symbolů, synchronizace, skramblování a detekce chyb je implementována čistě digitálně. Software pro PC umožňuje komunikaci pomocí UART s řídicím uzlem sběrnice implementovaným v FPGA a přenos zpráv aplikační úrovně. Software může být rovněž využito k vizualizaci dat z podřízených uzlů a současně pro vyhodnocení chybovosti pomocí CRC v přenášených rámcích.

 Popis produktu


Testbed pro metody tlumení měničů s využitím v ultrazvukových parkovacích systémech

Autoři:

Ledvina, J.; Vykydal, L.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2019-02-13

Projekty:

FEKT-S-17-4707 - Návrhy nových funkčních bloků a algoritmů pro moderní komunikační systémy
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Navržený systém slouží pro testování pokročilých algoritmů pro automatické ladění paralelního kmitavého obvodu ultrazvukového měniče s cílem dosažení co nejlepších parametrů zejména s ohledem na měření malých vzdáleností. Platformu tvoří deska plošných spojů s analogovým testovacím obvodem a deska s FPGA pro číslicové řízení. Testovací integrovaný obvod je vybaven budiči a přijímači ultrazvukových signálů, syntetickou indukčností a dalšími obvody pro různé metody tlumení. Obvod je vysoce konfigurovatelný pro dosažení maximální flexibility. Deska FPGA je osazena obvodem Xilinx Spartan-6 a obsahuje řadu komunikačních rozhraní jako zejména USB, CAN a LIN. Vyvinutá konfigurace FPGA umožňuje řízení pomocí software na PC a také integraci v testovacím vozidle.

 Popis produktu