UREL   FEKT   VUT
    
Produkty

Vyberte rok:    Aplikační stavebnice pro propojování pouzder modulárních buněk v I3T25 technologii

Autoři:

Ondřej DOMANSKÝ, Roman ŠOTNER

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2018-05-10

Projekty:

Project: ED.2.1.00/03.0072 - Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-17-4707 ? Designs of new functional blocks and algorithms for modern communication systems

Navržená vývojová deska slouží k propojování až čtyř pouzder DIL28 obsahujících dílčí buňky modulárního čipu vyrobeného v technologii I3T25 v rámci výzkumu elektronicky nastavitelných pokročilých aktivních prvků pro obvodovou syntézu a testy jejich aplikací. Deska disponuje zdroji ?5 V a ?1.65 V a několika rychlými oddělovacími zesilovači i univerzálními převodníky napětí na proud a proudu na napětí (např. pro měření s vektorovým obvodovým analyzátorem či spektrálním analyzátorem). Taktéž je k dispozici řada nastavitelných zdrojů DC proudu a napětí pro řízení parametrů dílčích aktivních prvků čipu. Propojení obvodů navzájem i v rámci jednoho pouzdra je řešeno pomocí propojovacích vodičů s dutinkovou koncovkou různých délek a kolíkových lišt. Tento způsob umožnuje návrh sestavovaných aplikací do asi 10 MHz.

 Popis produktu


Antenna Toolbox for MATLAB (AToM)

Autoři:

Čapek, M., Adler, V., Kadlec, P., Šeděnka, V., Marek, M., Mašek, M., Losenický, V., Štrambach, M., Hazdra, P.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2018-01-05

Projekty:

TA04010457 - Tools for synthesis of antennas and sensors
LO1401 - Interdisciplinary research of wireless technologies (INWITE)

Program je samostatný toolbox pro analýzu antén v programovém prostředí MATLAB. Software obsahuje bloky pro tvorbu geometrie, výpočetní sítě, nastavení okrajových podmínek, řešiče metodou momentů ve frekvenční oblasti, výpočet a třízení charakteristických módů a jejich zpracování. Vlastnosti modelu lze zadávat parametricky pomocí vlastních proměnných modulu Workspace. Kromě grafického uživatelského prostředí lze program spouštět dávkově.

 Popis produktu