UREL   FEKT   VUT
    











Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Produkty

Vyberte rok:    



Prostorová snímací hlava

Autoři:

Gotthans, T.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-12-28

Projekty:

TH02010839 - Automated mapping routes and barriers for pedestrians and disabled people

Snímací jednotka, která monitoruje chodníky pomocí laseru, optického filtru a kamery 3D prostor. Na základě získaných dat poté extrahuje nezbytné parametry pro klasifikaci drsnosti tras a prostoru.

 Popis produktu


Analogová obvodová realizace matematického modelu více stavové statické paměti

Autoři:

Petržela, J.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-12-19

Projekty:

GA15-22712S - Chaotic tangles in subsystems of radiofrequency channel
ED2.1.00/03.0072 - Centre of sensor, information and communication systems

Jedná se o dvě dynamicky ekvivalentní plně analogové realizace matematického modelu vícehodnotové paměťové buňky v zapojení se dvěma rezonančními tunelovými diodami. Ampér voltové charakteristiky těchto diod jsou zobecněny a aproximovány po částech lineárními úseky se dvěma zlomy a negativními imitančními konvertory. Hodnoty napětí definující zlomové body jsou na funkčním vzorku odvozeny z napájecích napětí. Obě navržené struktury byly zkonstruovány a verifikovány detailním laboratorním měřením, přičemž se potvrdila existence strukturálně stabilních podivných atraktorů.

 Popis produktu


Počítačově řízené nelineární vedení

Autoři:

Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří ŠEBESTA, Lubomír BRANČÍK

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-12-04

Projekty:

GA15-18288S, Research of signal integrity at high-speed interconnects
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Funkční vzorek je realizací modulárního digitálně nastavitelného experimentálního nelineárního vedení. Jeden blok navrženého systému obsahuje osm sekcí nelineárního vedení, které lze nezávisle konfigurovat pomocí galvanicky izolované I2C sběrnice. Až čtyři bloky je pak možné zřetězit, což umožňuje měření charakteristiky nelineárního vedení složeného z celkem až 32 sekcí. Sběrnice I2C je pomocí navrženého převodníku rozhraní připojena k USB rozhraní počítače, ve kterém běží řídicí aplikace pro nastavování jednotlivých DAC kanálů. Řízení aplikace je dále přes TCP/IP subsystém realizováno z prostředí MATLAB.

 Popis produktu


Detekce zahoření

Autoři:

Jan Cupák

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-12-04

Projekty:

LO1401 Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE).
Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX).

The flame detector is used for the measuring the burning time of the swirling dust mixture with air, which is the complementary information to the basic explosive characteristic of tested industrial dusts. Burning time is important for identification of secondary flames, which are not be able to predict from the pressure characteristic. Flame detector is able to be characterized as the special optical converter, which is installed in the cover of the explosive chamber. Optical part of the detector is separated from the inner part of the explosive chamber by silicon glass with thickness 30 mm.

Electronics of the flame detector is designed for the maximal working temperature 100°C, which can be realistically expect at the cover of the chamber. Input optical part of the detector is equipped by wideband optocoupler JE10UV, which is able to work with 220 to 1070 nm optical signals. The output signal is matched (impedance) and amplified by single stage amplifier with the cut-off frequency 20 MHz (G=1). The last operational amplifier is Rail - Rail type. The final dynamic range of output voltage is from 0.1 to 4.9 V.

 Popis produktu


Inženýrský model budiče ektrooptického modulátoru výkonového laseru pro projekt eLISA

Autoři:

Kasal, M., Záplata, F.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-11-17

Projekty:

HS18557177 - High-power Laser Head - Modulator Driver - Phase 2
ED2.1.00/03.0072 - Center of Sensor, Information and Communication Systems (SIX) OP Research and Development for Innovation.

Vývoj budiče je součástí projektu Laser Head for Gravitational Wave Observatory Mission. Vyvinutý inženýrský model je finálním výsledkem fáze 2. Zařízení zajišťuje správné sečtení dvou vstupních signálů, harmonický signál na frekvenci 2.4 GHz a pseudonáhodné datové posloupnosti o bitové rychlosti až 1 Mbaud. Tento signál je použit jako modulační signál elektrooptického modulátoru laserového svazku. Aby bylo dosaženo požadavků na spektrum výstupního laserového svazku, musí budič zajistit přesné úrovňové nastavení obou vstupních signálů a splňovat přísné šumové parametry.

 Popis produktu


30dB směrová odbočnice pro měření předzkreslení v pásmu 57-64GHz

Autoři:

Tomáš URBANEC, Roman MARŠÁLEK

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-11-01

Projekty:

LO1401 Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-17-4713 Microwave technologies for future wireless systems
GA17-18675S Future tranceiver techniques for the society in motion
Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)

Směrová odbočnice je určena pro měření předzkreslení aktivních prvků pro účely jejich linearizací v pásmu 57-64GHz. Její vazební útlum je 30dB a směrovost lepší, než 15dB. Odbočnice je speciálně určena pro měření s bezdrátovým kitem INFINEON BGT60, čemuž jsou přizpůsobeny vstupní i výstupní porty odbočnice. Všechny porty jsou typu WR-15. Odbočnice je specifická tím, že všechny tři hlavní porty leží v jedné rovině, což žádná dostupná odbočnice neumožňuje.

 Popis produktu


Širokopásmová anténa pro kmitočtové pásmo 555 - 960 MHz

Autoři:

Jaroslav LÁČÍK

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-09-27

Projekty:

Project no. SR18757065 with copany ŠKODA AUTO a.s.
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)

V rámci projektu byla dle požadavků navržena a vyrobena testovací širokopásmová anténa pro kmitočtové pásmo 555 - 960 MHz. Zářič antény je umístěn v plastovém krytu. Na konci držáku antény je umístěn napájecí N konektor typu FEMALE.

 Popis produktu


Širokopásmová anténa pro kmitočtové pásmo 2,4 - 6,0 GHz

Autoři:

Jaroslav LÁČÍK

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-09-27

Projekty:

Project no. SR18757065 with copany ŠKODA AUTO a.s.
LO1401 -Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)

V rámci projektu byla dle požadavků navržena a vyrobena testovací širokopásmová anténa pro kmitočtové pásmo 2,4 - 6,0 GHz. Zářič antény je umístěn v plastovém krytu. Na konci držáku antény je umístěn napájecí N konektor typu FEMALE.

 Popis produktu


Škoda Dummy Radio třetí generace

Autoři:

Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-09-15

Projekty:

Projekt č. HS18657075 s firmou ŠKODA AUTO a.s.
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Dummy Radio je specializované zařízení pro měření elektromagnetické kompatibility (EMC) automobilů. Zařízení slouží k významnému zrychlení procedury standardních EMC měření a zároveň (oproti stávajícímu zařízení) rozšiřuje možnosti měření díky větší poskytované šířce pásma. Dummy Radio umožňuje přepínat jeden měřicí port na celkem 6 anténních portů. Šířka pásma je 200 kHz až 12 GHz (kanály 1-5) respektive 100 kHz až 6 GHz (kanál 6). Všechny anténní porty jsou napájeny stejnosměrným napětím volitelně 8,5 V nebo 12 V (kanály 1-5) respektive 5,0 V nebo 8,5 V (kanál 6). Napájecí zdroje na jednotlivých portech jsou navzájem nezávislé a jsou vždy vybaveny ochranou proti zkratu i nadměrnému proudu. Zařízení umožňuje nezávisle monitorovat napětí a proud na libovolném anténním výstupu. Třetí generace je připojitelná optickým rozhraním k PC, ze kterého je možné Dummy Radio ovládat. Dummy Radio je plně integrované v SW nástroji pro měření Rohde & Schwarz EMC32.

 Popis produktu


Škoda CAN controller

Autoři:

Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-09-15

Projekty:

Projekt č. HS18657075 s firmou ŠKODA AUTO a.s.
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

CAN controller je specializované zařízení pro měření elektromagnetické kompatibility (EMC) automobilů. Zařízení slouží pro monitorování až čtyř CAN sběrnic v automobilu a zároveň k injekci příkazů do těchto sběrnic. Zařízení je napájeno volitelně z nezávislého vstupu (BNC konektor) nebo pomocí vybraného CAN portu (prostřednictvím OBD konektoru). CAN controller je připojitelný optickým rozhraním k PC, ze kterého je možné jej ovládat. CAN controller je plně integrován v SW nástroji pro automatizované měření EMC Rohde & Schwarz EMC32.

 Popis produktu


Škoda Pojistkový odpojovač

Autoři:

Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-09-15

Projekty:

Projekt č. HS18657075 s firmou ŠKODA AUTO a.s.
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Pojistkový odpojovač je specializované zařízení pro měření elektromagnetické kompatibility (EMC) automobilů. Zařízení slouží k elektrickému vypínání vybraných subsystémů měřeného automobilu prostřednictvím odpojování jejich jistících prvků v pojistkové skříni pojistek. Pojistkový odpojovač je připojitelný optickým rozhraním k PC, ze kterého je možné jej ovládat. Pojistkový odpojovač je plně integrován v SW nástroji pro automatizované měření EMC Rohde & Schwarz EMC32.

 Popis produktu


Vnější jednotka fotonického bezvláknového spoje

Autoři:

Zdeněk KOLKA, Otakar WILFERT, Viera BIOLKOVÁ, Aleš DOBESCH, Peter BARCÍK, Marek NOVÁK

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-06-30

Projekty:

TH01011254 - Set of elements for photonics communication (EPCOM II)
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)

Fotonický bezvláknový spoj je určen k přenosu optických signálů volným prostorem bez transformace do elektrické oblasti. Sestavu každého terminálu tvoří vnější jednotka, která se obvykle umisťuje na střechu budovy, a vnitřní jednotka. Vnější jednotka pracuje v pásmu 1550 nm, obsahuje hlavní optický vysílač, přijímací optiku typu Schmidt-Cassegrain se stabilizací pomocí krokových motorků a prvků MEMS, navigační vysílač a elektronické řídicí obvody. Jednotka je umístěna ve speciální skříni pro venkovní prostředí. Připojení vstupních a výstupních optických vláken je zajištěno pomocí konektorů LC. Elektrické rozhraní zahrnuje napájení 48V a řídicí linku RS-485 pro spojení s vnitřní jednotkou. K dálkové správě slouží webovské rozhraní a uživatelská komunikace pomocí UDP implementované ve vnitřní jednotce. Vestavěný systém umožňuje monitoring, nastavování parametrů a dlouhodobý záznam dat do vnitřního úložiště. Funkční vzor byl vyvinut ve spolupráci s firmou Orcave, spol. s r.o. při řešení projektu TH01011254.

 Popis produktu


Kamera pro experimentální družici Psat-2

Autoři:

Aleš POVALAČ, Tomáš URBANEC

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-02-02

Projekty:

LO1401 Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-17-4713 Microwave technologies for future wireless systems
Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)

Kamera je funkčním blokem experimentálního satelitu Psat-2. Umožňuje vytvoření aktuálních snímků v zorném poli družice a jejich přenos na Zemi vysílači družice. Kamera sestává z řídícího mikroprocesoru STM32, kamerového modulu OV2640 a paměťového obvodu pro ukládání vytvořených snímků před jejich přenosem na Zemi. Snímky jsou vytvořeny s rozlišením 320*240 barevných obrazových bodů a je možno je odeslat na Zemi v několika režimech přenosu ve variabilní kvalitě, která je přímo úměrná přenosovému času v režimu SSTV. Implementované typy přenosu jsou Robot 36, 72, MP73 a 115. Kameře je možné zadat úlohy snímání v časových intervalech, nebo v závislosti na měřeném osvětlení v zorném poli snímače. Pro testovací účely jsou v paměti mikroprocesoru uloženy také testovací snímky se známým obsahem. To umožní přenos obrazu otestovat i v případě chybné činnosti kamerového modulu a zjistit vliv přenosu na parametry snímků porovnáním s referenčními. Kamera je integrována v experimentálním satelitu Psat-2 US Námořní akademie, Maryland.

 Popis produktu


Experimental Satellite Psat-2 Transponder

Autoři:

Aleš POVALAČ, Tomáš URBANEC

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2017-02-01

Projekty:

LO1401 Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-17-4713 Microwave technologies for future wireless systems
Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)

Transpondér je funkčním blokem experimentálního satelitu Psat-2 určeného pro přenos úzkopásmově modulovaného signálu z kmitočtu 29 MHz na 435MHz. Transponder sestává z úzkopásmového přijímače pro kmitočet 29.480 MHz s šířkou pásma 3kHz a z vysílače pro kmitočet 435.350MHz s kmitočtovou modulací. Dále transponder obsahuje řídící mikroprocesor, který řídí činnost transponderu na základě zvolených parametrů a aktuálního stavu družice. Pro nastavení parametrů je vestavěn detektor řídících signálů pro povelování družice ze zemského povrchu. Mikroprocesor také vytváří modulační signál, který je přidáván do spektra vysílaného signálu a pomocí modulace BPSK31 vysílá telemetrické údaje transponderu a celé družice. Vysílač umožňuje připojení dalšího zdroje signálu, který je vysílán. Transponder je integrován v experimentálním satelitu Psat-2 US Námořní akademie, Maryland.

 Popis produktu