UREL   FEKT   VUT
    
Autorizovaný software

Vyberte rok:    Fast Optimization Procedures (FOPS)

Autoři:

Marek, M., Kadlec, P., Čapek, M., Cupal, M.

Typ:

software

Datum:

2017-11-02

Projekty:

TA04010457 - Nástroje pro syntézu antén a senzorů
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE).

Program je samostatný toolbox pro optimalizační úlohy v programovém prostředí MATLAB. FOPS obsahuje metody pro lokální optimalizaci (Newtonova metoda, Nelder-Mead metoda) ale i globální optimalizaci (evoluční algoritmy). Řeší jak jedno-kriteriální optimalizační problémy (SO) tak i více-kriteriální optimalizační problémy (MO). Jedno-kriteriální metody jsou - Genetic Algorithm, Particle Swarm Optimization, Differential Evolution, Self-organizing Migrating Algorithm, Nelder-Mead, Newtonova metoda; více-kriteriální metody jsou - NSGA-II, MOPSO and GDE3. Toolbox také obsahuje metodu pro řešení optimalizačních problémů s proměnným počtem dimenzí (VNDPSO). Toolbox obsahuje množinu testovacích problémů a metrik pro evaluaci konvergenčních vlastnosti implementovaných algoritmů. Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE).


Knihovna pasivních fraktálních dvojpólů v Mathcadu

Autoři:

Petržela, J.

Typ:

software

Datum:

2017-08-10

Projekty:

GA15-22712S - Chaotické chování subsystémů radiofrekvenčního kanálu
ED2.1.00/03.0072 - Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Výzkum a Vývoj pro Inovace.

Program představuje rozsáhlou knihovnu pasivních dvojpólových posouvačů fáze pro aplikace ve dvou kmitočtových pásmech (široký platný od 1Hz do 10MHz a audio rozsah) a pro různou povolenou chybu fáze (zvlnění ±0.5°, ±2°) vedoucí na různou složitost výsledného dvojpólu, tedy různý počet RC sekcí. Všechny prezentované obvodové reprezentace fraktálních dvojpólů jsou ověřeny detailní numerickou analýzou, obsahují reálné hodnoty prvků v sério-paralelních součástkových kombinacích řady E12, mohou být přímo obvodově realizovány a prakticky využity.


Simulator of Predictive Communication for Highly Dynamic Multi-Hop Vehicular Networks

Autoři:

Blumenstein J., Marsalek R.

Typ:

software

Datum:

2017-07-15

Projekty:

SR18757058 - A simulation environment for predictive relaying
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE).

Matlab-based link-level simulation environment developed to:

  • evaluate the benefit of sensor-based predictive communications in vehicular multi-hop link-quality-estimation tasks
  • verify the applicability of the proposed approach via simulation in a selected vehicular scenario with realistic sensors and environment properties.