UREL   FEKT   VUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Autorizovaný software

Vyberte rok:    Knihovna pasivních fraktálních dvojpólů v Mathcadu

Autoři:

Petržela, J.

Typ:

software

Datum:

2017-08-10

Projekty:

GA15-22712S - Chaotické chování subsystémů radiofrekvenčního kanálu
ED2.1.00/03.0072 - Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Výzkum a Vývoj pro Inovace.

Program představuje rozsáhlou knihovnu pasivních dvojpólových posouvačů fáze pro aplikace ve dvou kmitočtových pásmech (široký platný od 1Hz do 10MHz a audio rozsah) a pro různou povolenou chybu fáze (zvlnění ±0.5°, ±2°) vedoucí na různou složitost výsledného dvojpólu, tedy různý počet RC sekcí. Všechny prezentované obvodové reprezentace fraktálních dvojpólů jsou ověřeny detailní numerickou analýzou, obsahují reálné hodnoty prvků v sério-paralelních součástkových kombinacích řady E12, mohou být přímo obvodově realizovány a prakticky využity.