UREL   FEKT   VUT
    
Autorizovaný software

Vyberte rok:    Program pro numerickou analýzu více stavové paměťové buňky v mathcadu

Autoři:

Petržela, J.

Typ:

software

Datum:

2019-11-10

Projekty:

GA19-22248S - Deterministické, chaotické a stochastické jevy v sub-mikronových integrovaných strukturách
ED2.1.00/03.0072 - Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) Výzkum a Vývoj pro Inovace.

Program umožňuje provést numerickou analýzu včetně grafické vizualizace řešení matematického i obvodového modelu více stavové paměťové buňky s po částech lineárními rezistory. Sestavené diferenciální rovnice pro tento analogový funkční blok jsou autonomním deterministickým dynamickým systémem třetího řádu. Skript prokazuje, že jedním z možných řešení dvoustavové i třístavové paměti může být robustní chaotický atraktor. Program provádí rovněž transformace stavových matic dílčích segmentů vektorového pole do Jordanova tvaru.


Simulátor IEEE 802.11ad SC-PHY s 60GHz indoor kanálovým modelem

Autoři:

Jiří MILOŠ, Jiří BLUMENSTEIN, Ladislav POLÁK

Typ:

software

Datum:

2019-11-04

Projekty:

LTC18021 - Budoucí bezdrátové a radiové komunikační sítě v reálných podmínkách (FEWERCON)
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)
FEKT-S-17-4426 - Komunikační systémy budoucí generace

Simulátor IEEE 802.11ad SC-PHY je simulační nástroj, který slouží pro reprodukovatelné vyhodnocení signálu IEEE 802.11 Single Carrier (SC) v základním pásmu na fyzické vrstvě (PHY). Simulátor poskytuje flexibilní nastavení systémových parametrů, mezi které patří kódový poměr kanálového kodéru a typ modulace. Pro emulaci přenosového prostředí (přenosový kanál) simulátor umožňuje vybrat mezi třemi možnostmi: AWGN, únikový kanál s vlastním nastavením a 60GHz kanálový model. Unikátní je zejména 60GHz kanálový model, který byl vytvořen na základě reálných tzv. indoor měření, realizovaných na Ústavu radiolektroniky (UREL). Bitová a rámcová chybovost (BER a FER), datová propustnost a charakteristiky 60GHz kanálu v časové oblasti jsou nejdůležitějšími vyhodnocovacími parametry při analýze výsledků. Simulátor je kompletně vytvořen v programovém prostředí MATLAB (verze 2017b) a včetně změřených charakteristik 60GHz přenosového kanálu je ke stažení zde. Na uvedených stránkách je k dispozici podrobnější popis simulátoru.


VFTool: Vector Fitting MATLAB Toolbox

Autoři:

Petr KADLEC, Martin ŠTUMPF, Martin MAREK

Typ:

software

Datum:

2019-06-25

Projekty:

LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
TH04010373 - Virtual Prototyping of Electromagnetic Structures and Systems
FEKT-S-17-4713 - Microwave technologies for future wireless systems

VFTool je programový nástroj pro aproximace komplexních funkcí ve frekvenční oblasti. Celý nástroj je koncipován jako ucelený toolbox v programovém prostředí MATLAB s vlastním GUI (grafickým uživatelským rozhraním). Toolbox umožňuje vložit referenční (měřenou) křivku ze souboru (ve formátech *.txt nebo *.xls), specifikovat pomocí zadání komplexních residuí a pólů nebo definovat za pomocí komplexní handle funkce. Výsledný VF (Vector Fitting) model lze získat ve dvou režimech: 1) automatickém, kdy je řád modelu a nastavení VF určeno automaticky, nebo 2) uživatelském, kdy je řád a nastavení plně specifikováno uživatelem. Výsledný VF model lze vyexportovat do souborů typu *.mat, *.xlsx a *.txt. Nástroj může být stažen zde.